MENÜ
Szentkirályi Idősek Nonprofit Kft.
Gondozás, ápolás, méltósággal...

Mi, a Szentkirályi Idősek Nonprofit Kft. alapítói tapasztalatból tudjuk, milyen nehéz a mindennapi teendők mellett az idősek megfelelő ellátásáról gondoskodni.  

 

 

– Mikor van szükség a házi segítségnyújtásra?  

– Akkor, amikor a gondozandó személy vagy a családja úgy dönt, hogy a mindennapi élet lebonyolításában segítségre van szüksége.

 

Szolgáltatásaink kialakításánál figyelembe vettük, hogy minden családnak más-más az igénye és igyekszünk azoknak megfelelni.

 

Szolgáltatás csomagjaink közül kiválaszthatják az Önök számára legmegfelelőbbet, legyen akár a gondozott otthonában történő házi segítségnyújtásról, vagy egyéb nem otthonhoz kötött szolgáltatás igénybevételéről szó.

 

 1. csomag: Házi segítségnyújtás

 

Fontos tudnivalók:

A házi segítségnyújtás szolgáltatásunk igénybevétele az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője megbízása alapján történik. Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a megbízási szerződés megkötésére - az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve - a törvényes képviselője jogosult. A korlátozottan cselekvőképes személy a szolgáltatást a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy - ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta - önállóan veheti igénybe.

 A cselekvőképességet és a törvényes képviselő jogosultságát minden esetben megvizsgáljuk.

 

Szolgáltatásunk lényege:

Személyes gondoskodást nyújtó házi ellátás a napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában.

 

Tartalma:

• Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása.

• Az orvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása: vérnyomásmérés, diéta ellenőrzés, gyógyszerezés felügyelete, gyógytorna, személyszállítás lebonyolítása szakrendelésre, bizonyos mértékű egészségügyi és pszichés gondozás.

• Az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való segítségnyújtás: étkeztetés, fürdetés, mosdatás, öltöztetés.

• Segítség az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében: takarítás, bevásárlás, szociális ügyintézés.

• Segítségnyújtás a környezettel való kapcsolattartásban: hivatalos ügyek intézése, kapcsolat az egyházzal, rokonsággal, barátokkal, szomszédokkal, helyi nyugdíjas klubbal.

• A szabadidős, rehabilitációs programokon való részvételhez való segítségnyújtás.

• Segítség a szociális ellátásokhoz való hozzájutásban.

• Segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőt érintő veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában.

• Amennyiben a házi segítségnyújtás során szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, kezdeményezzük az otthonápolási szolgálat keretében történő ellátást.

• Szükség esetén bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése.

 

A szolgáltatás díja minden esetben az egyedi körülmények figyelembe vételével kerül meghatározásra. A díj összege 1.200–1.600 Ft/gondozási óra –ban állapítjuk meg a szolgáltatás tartalmától függően .

 

 

2. csomag: Eltartás szerződés megkötésével

 

A Szentkirályi Idősek Nonprofit Kft. szem előtt tartja, hogy a tartási szerződésben emberi életekről és sorsokról van szó, ezért odafigyelünk hozzáállásunkra, tetteinkre.

 

A tartási szerződés különleges szerepet tölt be az emberek gondolkodásában, hiszen sok jó és rossz véleményt hallhatunk róla. Sajnos gyakran előfordulnak visszaélések, mi is felfigyeltünk a tartásra szorulók szomorú sorsára.

 

Ezen kívánunk most ezzel a szolgáltatásunkkal változtatni, és megmutatni, hogy az eltartottak számára lehetőség van a biztonságos életvitelhez.

 

A Polgári Törvénykönyv szabályainak megfelelően tartási szerződés alapján eltartóként vállaljuk a tartásra szoruló megfelelő eltartását, míg ezért cserébe Önök a szerződés megkötésével megfizetik a tartás ellenértékét ingatlanban, ingóságban, készpénzben. Külön kiemeljük, hogy a tartási szerződés során figyelembe vesszük a még várható, hátralévő éveket, nem célunk az örökösök "kisemmizése"!

 

Eltartási szerződés keretében vállaljuk:

• Az eltartott teljes körű gondozása, gyógyítása, ápolása, szükség szerinti kezelése.

• Az élelmezés, fűtés, villany, víz, higiéniai szükségletek, ruházat, stb folyamatos biztosítása, a lakás és környezetének rendben tartása,  illetve ha egészségi állapota vagy ő maga úgy kívánja, szállodaszerű elhelyezés biztosítása.

• Betegség esetén megfelelő gyógykezelés biztosítása.

• Időszakonként vagy rendszeresen valamilyen pénzbeli szolgáltatás nyújtása.

• Szerződésünk lényeges vonása a járadékszerűség: szolgáltatásaink rendszeresen ismétlődnek, kérés szerint időszakonként, vagy naponként.

• Aktív eltartottak részére a kert teljeskörű használata: kertészkedés, szalonnasütés, grillezés, bográcsban főzés, stb.

• A szolgáltatást igénybevevők alapvető tisztálkodó szerekkel való ellátása.

• Havi egyszeri alkalommal női - férfifodrász, pedikűr, manikűr biztosítása.

• Halálozás esetén az eltartott igényeinek megfelelő eltemettetés.

• Minden egyéb, a házi segítségnyújtás szolgáltatásunkban kínált lehetőség igény szerinti biztosítása.

 

Egyéb fontos tudnivalók:

→ A tartási szerződés szabályait a Polgári Törvénykönyv XLIX. fejezete szabályozza. Erről bővebben itt tájékozódhat.

→ Tartási szerződés megkötése minden esetben ügyvéd közreműködésével történik.

→ Tudjuk, hogy eltartóként nagy felelősség egy idős, ismeretlen ember ellátása, ezért nagy figyelmet szentelünk arra, hogy cégünk megismerése mellett a szolgáltatás iránt érdeklődőt megismerjék a törvény által előírt szabályokat, és az általános eljárási szokásokat, lehetőségeket.

 

 

 3. csomag: Lakosztály bérlés hosszabb – rövidebb időre

 

Ezzel a szolgáltatásunkkal azoknak szeretnénk segítséget nyújtani, akiknek az egészségi állapota vagy személyes körülményei a szolgáltatás átmeneti jellegű vagy halaszthatatlan biztosítását teszik szükségessé.

 

A szolgáltatás igénybevevői akadálymentes földszintes épületünkben egy, két és háromágyas szobákban bérelhetnek férőhelyet átmeneti időre vagy hosszútávra. 

 

Hosszú távú bérleti szolgáltatásunkat azoknak az embereknek ajánljuk, akik:

– rászorulnak a folyamatos segítségnyújtásra, de nem elegendő a házi segítségnyújtás időtartama, vagy a házi segítségnyújtást egyéb személyes, családi okok miatt nem tudják saját otthonukban igénybe venni.

– valamely bentlakásos szociális intézménybe jelentkeztek, és a beköltözésig szükségük van segítségre a normál életvitelük fenntartásához.

– egyszerű szállodai körülmények között kívánnak albérleti lehetőséghez jutni.

– egyedül élő embereknek.

 

Szolgáltatásunkat azoknak is ajánljuk, akik hozzátartozóikkal együtt élnek, de átmeneti időre (pld. a gondozó személyek betegsége vagy üdülése, illetve lakásfelújítás vagy bármely más ok miatt) segítséget igényelnek.

 

Épületünk Kecskeméttől 17 km-re, a világhírű ásványvizéről híres Szentkirály községben található. Tágas kertjében lehetőség nyílik sétára, levegőzésre, pihenésre. A távolsági autóbusz közvetlenül épületünk előtt áll meg. Néhány perces sétával elérhető a református és a katolikus templom, az élelmiszerbolt, a posta és a vendéglő. 50 km-es körzetben több híres gyógyfürdő is van, melynek látogatását igény és lehetőség esetén megoldjuk.

 

 A bérleti díj magában foglalja:

• Egy-, két-, vagy háromágyas szobákban szállás biztosítása.

• A szobák központi fűtésűek, villany, hideg-melegvizes mosdóval ellátottak.

• Az épületben külön van kialalkítva a férfi és női zuhanyzó, valamint a mozgássárültek számára külön fürdő-WC helyiséget alakítottunk ki.

• A szobákban televízió, rádió csatlakozás biztosított.

• Házon belüli segélyhívó, illetve portáshívó szolgáltatás használata.

• Napi ötszöri étkezés - az egyéni igények figyelembevételével. Az étterem használata.

• Amennyiben indokolt, a szükséges orvosi ellátás megszervezése.

• Szükség esetén térítés ellenében - személyszállítási szolgáltatás megszervezése kórházakba, orvosi vizsgálatokra.

• Térítés ellenében a szolgáltatást igénybevevők ruhájának, textilneműjének tisztán tartása, mosása, vasalása, javítása.

• Gondozott, bekerített pihenőpark asztalokkal, székekkel, padokkal.

 

A bérleti díj minden esetben egyedi megállapodás alapján kerül meghatározásra. Figyelembe vesszük az igénylő életkorát, ápolási igényeit, anyagi helyzetét és jövedelemét. 

 

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy épületünk turistaszállóként is működik, így szezontól függően változik szolgáltatásunk rendelkezésre állása. Ezért érdemes előre lefoglalni férőhelyeinket. 

 

 

 

Asztali nézet